...กิ...
"ท่านพระอาจารย์บรรเทา สัญญโต"ด้มาแวะเยี่ "ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม"
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2555 – 1 เมษายน 2555

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
“…ท่านพระอาจารย์บรรเทา สัญญโต จากวัดป่ากัลยาณธัมโม (ลูกศิษย์ของหลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธัมโม) ได้ถือโอกาสมาแวะเยี่ยม
ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม และพักค้างที่วัดป่าน้ำโจน 2 คืน.. ในช่วงที่มาในงานถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
ที่ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร...ขอกราบนอบน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาเยี่ยม...พร้อมกับขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน
  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
..."ท่านพระอาจารย์บรรเทา" เดินทางมาถึง "วัดป่าน้ำโจน" ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ค่ะ...
...ท่านพระอาจารย์อังคาร...กราบนมัสการ...ท่านพระอาจารย์บรรเทา...ด้วย "น้"...
...พวกเรารู้สึก "ปิติยิดี" เป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามาเยือน "วัดป่าน้ำโจน" ครับ...
ตอนเช้า ...ของวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 "วัดป่าน้ำโจน"
"ท่านพระอาจารย์บรรเทา, ท่านพระอาจารย์อังคาร และพระสงฆ์ลูกศิษย์อีก 3 รูป เดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ"
...พวกเรา "ตั้" มาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เต็มที่...
"ขอน้อมถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ"
...บรรยากาศการถวายจังหันเต็มไปด้วย "ความอบอุ่น" และ "ชื่นบาน"...
...คุณยายนันทนา นาคอินทร์ ผู้สร้างวัดป่าน้ำโจน มีความ "ปิติยิดี" เป็นอย่างยิ่ง...
...รับพร...
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท
,
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ
... สาธุ...
..."คณะสงฆ์และแม่ชีฉันจังหันด้วยความสงบและสำรวม"...
...เสร็จจาก "ถวายจังหัน" แล้วก็พากันมาร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารของ "องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร" ที่ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร...
...ด้วยบารมีธรรมอันเปี่ยมล้นของ "องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร" จึงทำให้มี คณะสงฆ์ แม่ชี พราหณ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนจากทั้วประเทศ
เดินทางมาร่วมงานพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารกันนับแสน...
...เหล่าลูกศิษย์จากที่ต่างๆ พากันมากราบท่านพระอาจารย์อังคาร... และขอถ่ายรูปท่านพระอาจารย์ไว้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าค่ะ...
(ขอขอบคุณสำหรับรูปเหล่านี้ด้วยค่ะ)
...หลังจากกลับมาจากวัดป่าเขาน้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์บรรเทาก็สรงน้ำ พักผ่อนอิริยาบถค่ะ...
* * ริวั* *
...ความงดงาม แห่งวิถี "พระป่า"...

                           น้องคริสเล่าให้ฟังว่า   เย็นวันหนึ่งท่านพระอาจารย์อังคาร เอ่ยว่า ..."พวกเรายังกวาดตาดไม่เนียน เปรียบเสมือน...พวกเรายังหมักหมมกิเลสกันอยู่"...                                                         น้องคริสจึงน้อมนำคำสอนของท่านพระอาจารย์มาพิจารณาและลองปฏิบัติโดยการกวาดตาดด้วยตัวเองทั้งวัน แล้วจึงพบว่า ......การกวาดตาดให้สะอาดต้องกวาด ""
ได้แก่...การกวาดรอบแรก...ต้องกวาดให้... "ตี"...คือ...การเอา "พวกใบไม้" ซึ่งเปรียบเสมือน "กิเลสอย่างหยา" ออกไปซะก่อน...เพื่อให้มันดูโล่งเตียน...หลังจากนั้นเราจึงจะเห็น "พวกกรวด หิน ทราย และเศษใบไม้ที่ติดตามซอกหลืบต่างๆ" ซึ่งก็เปรียบเสมือน "กิเลสอย่างละเอียด"... จึงทำให้เราต้อง...กวาดรอบสอง... คือ การกวาดให้ ..."นี" ...เป็นการกวาดเอา "พวกกรวด หิน ทราย และเศษใบไม้ที่ติดอยู่ตามซอกหลืบต่างๆ" น้ันออกไปเพื่อให้พื้นเนียนสะอาด... แต่พวกเราไม่ค่อยกวาดรอบสองกัน ทำให้กิเลสเกิดการหมักหมม และจิตใจไม่เนียนสะอาดได้ซะที... ท่านจึงตักเตือนพวกเราว่า... "พวกเรายังมักหมมกิเลส"... ซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้พวกเรายังต้องมาเกิดแล้วเกิดอีก..."กำจักิ" จึงต้องกำจัดทั้งกิเลสอย่างหยาบและกิเลสอย่างละเอียด...กิเลสอย่างหยาบก็ต้องใช้วิธิกำจัดแบบอย่างหยาบ...ส่วนกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องใช้วิธีกำจัดแบบอย่างกิเลสเช่นกัน...... ขออนุโมทนาบุญกับน้องคริสด้วยค่ะ...ที่รู้จัก "ยิ" นี่แหละค่ะ
"ผู้ที่ฝ่ย่ท้ริ"...

ตอนค่ำ... ของวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 ท่านพระอาจารย์อังคารนำคณะสงฆ์ แม่ชี และญาติโยมทำวัตรเย็น
...จากนั้นนั่งภาวนาเป็นเวลา 30 นาที...
...... ด้วยบรรยากาศที่ "อบอุ่น"...
ตอนเช้า ...ของวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2555 "วัดป่าน้ำโจน"
...พวกเรามารอใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันตั้งแต่เช้า...
...เหล่าแม่ชีผู้ใจดีและโยมผู้น่ารักจาก "วัดป่ากัลยาณธัมโม" ค่ะ...
...แม่ชีชุม (น้องสาวของหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม) และน้องเนย กำลัง "ร่ริ"...
..."" ก็คือ การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกัน...
..."ห้ป็นิสั"... จะทำให้เราสามารถลดละความตระหนี่ถี่เหนียว, ความเห็นแก่ตัว, และความโลภ ออกจากจิตใจของเราได้...
..."ริวั"...ที่และน่รัแห่งวิถี "พระป่า"...
"" ทางแห่งการดำเนินของผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้น ทำเพื่อ
ลดละ "อัสมิมานะ... ความถือตัวถือตน" โดย "ทำข้วันิบัติรูย์"
"ขอน้อมถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ"
"ค้ำจุ"
"รับพรกันทั่วหน้า"
...ขออนุโมทนาบุญกับ...
ด้านซ้าย : นายณัฐพล หัตถประนิตย์(น้องบูม) นักศึกษาปีที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Medical Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้านขวา : น้องกิตติทัศน์ ผายทอง (น้องคริส) นักศึกษาปีที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์(Faculty of Medical Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มาช่วยงานด้วย "ตั้ริ"
...เอร็ดอร่อยสไตล์ "บุฟ่ต์วัดป่าน้ำโจน"...
...เสร็จจาก "ถวายจังหัน" ท่านพระอาจารย์บรรเทาและคณะผู้ติดตามก็เตรียมตัวเดินทางกลับ
วัดกัลยาณธัมโม บ.หนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร...
"ขอกราบลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพรักและคณะผู้ติดตามทุกท่าน...ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ"
(-: ถึงจากไป "ใจ" ยัง "ผูกพั" นะเจ้าคะ... ฮิ ฮิ :-)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
"ท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…"
ขอให้ทุกท่านจงเจริญทั้งทาง "โลก" และทาง "ธรรม" ตลอดไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *